Overzicht van onze partners

Promotie Binnenvaart
Vlaanderen vzw

Havenstraat 44
3500  Hasselt

Tel.: + 32 1 123 06 06
Fax: + 32 1 123 06 09

pbv@binnenvaart.be
www.binnenvaart.be

Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw

Promotie Binnenvaart Vlaanderen promoot het vervoer over water. 

Bedrijven informeren we over de mogelijkheden die de Vlaamse waterwegen en binnenvaartondernemingen bieden om kostenefficiënt, duurzaam, veilig en betrouwbaar goederen te vervoeren. 

Bij beleidsmakers pleiten wij voor maatregelen die de economische, ecologische en maatschappelijke opportuniteiten van de binnenvaart en het gebruik van de waterwegen centraal stellen.

Op die manier dragen we bij tot een duurzame mobiliteit en economie.


nv De Scheepvaart
Directiegebouw
Havenstraat 44
3500 Hasselt

Tel.: + 32 1 129 84 00
Fax: + 32 1 122 12 77

info@descheepvaart.be 
www.descheepvaart.be

nv De Scheepvaart

nv De Scheepvaart staat in voor een duurzaam, dynamisch en commercieel beheer van waterwegen en watergebonden gronden in de provincies Antwerpen en Limburg. 

Wij investeren voortdurend in de realisatie van nieuwe en het onderhouden van de bestaande infrastructuur en staan in voor een klantgerichte, kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening.

nv De Scheepvaart stimuleert het gebruik van waterwegen en watergebonden gronden en draagt zorg voor een maatschappelijk verantwoord en multifunctioneel waterwegbeleid.


Waterwegen & Zeekanaal NV
Oostdijk 110
2830 Willebroek

Tel.: + 32 3 860 62 11
Fax: + 32 3 860 62 00

info@wenz.be
www.wenz.be

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen.

Wij streven naar een duurzaam en dynamisch beheer van de bevaarbare waterwegen in ons werkingsgebied, inclusief de ernaast gelegen terreinen. We nemen initiatieven op het vlak van waterbeheersing, economie, milieu en recreatie, met bijzondere aandacht voor veiligheid en bescherming tegen overstromingen.

Vanuit onze maatschappelijke zetel in Willebroek en onze afdelingen in Brussel, Antwerpen en Gent werken ongeveer 900 personeelsleden mee aan deze missie.


Departement Mobiliteit
en Openbare Werken

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 5
1000 Brussel

Tel.: + 32 2 553 77 36
Fax: + 32 2 553 77 15

haven.waterbeleid@vlaanderen.be
www.mow.vlaanderen.be

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de minister bij de beleidsvoering inzake mobiliteit en verkeersveiligheid en inzake investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur in Vlaanderen.