INBEV

CO2-reductie van 22,3% hebben we aan de binnenvaart te danken.
- Arthur van Och, logistics director BeNeLux + Fr AB InBev

AB InBev (Leuven) ontwikkelt toekomstgerichte logistieke processen met het oog op grootschalige CO2-reductie. Via de Watersnelweg kon deze Belgische brouwer de CO2-uitstoot al een indrukwekkende 22,3% terugdringen.

Met het nabijgelegen bouwmaterialenbedrijf Celis troffen ze een regeling om gebruik te maken van de leeg terugvarende schepen: een partners(c)hip met een duurzame mindset! Zo’n 17 transporten leeggoed die anders via de weg zouden gaan, kunnen nu dus op één binnenvaartschip afgevoerd worden.

Klik hier om te ontdekken hoe jouw bedrijf onnodig vrachtvervoer via de weg drastisch kan terugdringen.

Arthur van Och, logistics director BeNeLux + Fr

Actief op zoek naar meer binnenvaarttrajecten van en naar klanten én leveranciers.