Coeck

Al onze goederen aanvoeren per vrachtwagen? Pure waanzin …
- Thomas Coeck, bestuurder Betonfabriek Coeck

Voor Betonfabriek Coeck, gevestigd in Niel en producent en distributeur van betonproducten, is transport via de binnenvaart een onmisbare troef geworden. “Binnenvaartvervoer is voor ons dagdagelijks kost”, aldus bestuurder Thomas Coeck. “Ruim 80% van al onze grondstoffen en ook de gepalettiseerde goederen worden per schip tot aan de kade vlak voor de deur aangevoerd.”

Betonfabriek Coeck beschikt vandaag over een bestaande kade voor de aanvoer van grondstoffen. Maar zopas werd er vlak naast de ‘oude’ kade een gloednieuwe kade gebouwd, voornamelijk voor de aan- en afvoer van gepalettiseerde goederen. Deze zogenaamde derde golf binnen de binnenvaart is voor velen misschien een heel nieuw gegeven, voor Coeck is dit een dagelijkse realiteit. “Wij kiezen voor een efficiënte en kosten- en tijdsbesparende manier van werken. Met zo een gigantische watersnelweg bij de deur, is aanvoeren per vrachtwagen immers pure waanzin.”

Klik hier om onmiddellijk te berekenen hoe jouw bedrijf vlotter en standvastiger (aan)leveringen kan plannen via de Waterweg.